Vi erbjuder kompetens inom bygg och juridik.

Vi utför besiktningar, underhållsplaner, projektledning, kontrollansvar, utredningar och handläggning av
skador, tvister, mätning och provning, kalkyler samt rådgivning.

Med hjälp av vår kompetens kan ni spara stora belopp  genom att rätt saker utförs i rätt ordning.
I våra uppdrag beaktar vi särskilt långsiktighet.

Som konsulter är vi självklart oberoende och handlägger alla uppdrag utifrån kundens bästa.

Vi har varit verksamma i över 25 år och har ett bra nätverk av entreprenörer och konsulter.

Vi är både stolta och tacksamma att huvuddelen av våra uppdrag kommer via referenser och återkommande kunder.

Ring 070 548 00 02