Företaget

Företaget grundades 1991 och vi hjälper fastighetsägare med kompetens inom bygg och juridik. Huvuddelen av våra kunder är Bostadsrättsföreningar  i Göteborg med kranskommuner. Vi utför också uppdrag för Samfällighetsföreningar och hyresfastigheter.
Vi utför våra uppdrag effektivt, noggrant och med stort engagemang.

Företaget drivs av Ola Westerlund som varit verksam inom entreprenad, bygg och förvaltning av fastigheter sedan mitten på 80-talet. Ola är av RI.se cerifierad kontrollansvarig behörighet K, SC0696-11 och av Styrelseakademin certifierad Styrelseledamot. Ola är också certifierad för utförande och kontroll av Heta arbeten.

Vi värderar ordning och reda, ärlighet och rak kommunikation, vilket också präglar våra arbetsmetoder.

Vi har högsta kreditvärdighet enligt UC.

Vi har Ansvars-, Konsultansvars- och Verksamhetsförsäkring i Länsförsäkringar.
Försäkringsnummer: 2018690*00

Vi värnar om miljön och styr i alla leden våra uppdrag till minsta möjliga miljöpåverkan.
Vi är utbildade på ISO 14001.

Vi är stolt sponsor av Padelspelaren Ozan Cildir, https://www.ozancildir.com/

Vi ser det som självklart att göra det vi kan för att underlätta för människor som lever under svåra förhållanden och vi stöder UNICEF.