Företaget

Företaget grundades 1991 och vi hjälper fastighetsägare med kompetens inom bygg, juridik och förvaltning. Huvuddelen av våra kunder är Bostadsrättsföreningar  i Göteborg med Kranskomuner. Vi utför också uppdrag för Samfällighetsföreningar och Hyresfastigheter. Vi utför våra uppdrag effektivt, noggrant och med stort engagemang.

Företaget drivs av Ola Westerlund som varit verksam inom entreprenad, bygg och förvaltning av fastigheter sedan mitten på 80-talet. Ola är av SP SITAC Cerifierad Kontrollansvarig behörighet K, SC0696-11 och av Styrelseakademin certifierad Styrelseledamot. Vi äger också certifikat för utförande och kontroll av Heta arbeten.

Vi värderar ordning och reda, ärlighet och rak kommunikation. Det präglar också våra arbetmetoder.

Vi har högsta kreditvärdighet enligt UC.

Vi har Ansvars-, Konsultansvars- och Verksamhetsförsäkring i Länsförsäkringar.
Försäkringsnummer: 2018690*00

Vi värnar om miljön och styr i alla leden våra uppdrag till minsta möjliga miljöpåverkan.
Vi är utbildade på ISO 14001.

Vi ser det som självklart att göra det vi kan för att underlätta för människor som lever under svåra förhållanden. Vi stöder årligen Unicef eller likvärdig hjälporganisationer med minst 10% av föregående års vinst.