Utbildningar & Föreläsningar

En förutsättning för att kunna ta bra beslut för Er förening, är att ni har rätt kunskaper.
Vi har under många år utbildat styrelseledmöter inom förvaltning, underhållplanering, ekonomi, juridik, handläggning av skador och mycket annat som rör Brf.

Vi håller ett flertal utbildningar inom bygg och juridik via vårt moderbolag WEXA In West AB.

Se mer information och anmälan på www.wexa.se