Förbesiktning

Förbesiktning utförs då någon part vill att besiktning utförs innan entreprenaden färdigställts.
Anledning kan vara att del av entreprenaden ska tas i bruk eller byggas in och då senare blir svår att besiktiga.