Garantibesiktning

Garantibesiktning ska utföras innan garantitiden löpt ut i syfte att upptäcka eventuella fel som framträtt under garantitiden.
Normalt är garantitiden numera 5 år på arbete och 2 år på varor som föreskrivits av beställaren.
Det står parterna fritt att avtala om garantitidens längd.
Beställaren bekostar garantibesiktningen, entreprenören bekostar eventuella efterbesiktningar till garantibesiktningen.