Garantibesiktning

Garantibesiktning skall utföras innan garantitiden löpt ut i syfte att upptäcka eventuella fel som framträtt under garantitiden.
Normalt är garantitiden numera 5 år på arbete och 2 år på varor, tidigare var det normalt 2 år.
Det står parterna fritt att avtala om garantitidens längd. .
Beställaren bekostar garantibesiktningen, entreprenören bekostar eventuella efterbesiktningar till garantibesiktningen.