Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktningen är en del av den undersökningsplikt som köparen har vid köp av fastighet enligt jordabalken.
Besiktningsmannen kan ställas till svars för skador som ej uppmärksammats och som borde uppmärksammats vid besiktningen.
Kontrollera besiktningsmannens försäkring, referenser och att han är certifierad .
Vi utför ej överlåtelsebesiktning.