Statusbesiktning

Statusbesiktningen syftat till att fastsälla status på fastigheten eller utvald del, exempelvis tak.
Resultatet skall utgöra underlag för beslut om vidare åtgärder och när de bör utföras.
Inför en underhållsplan utför vi en omfattande Statubesiktning.