Projektledning – Byggledning

Vid alla projekt behövs någon som har kompetensen att se helheten och kan hålla samman projektet. Det är också viktigt med kunskap om gällande regelverk inom juridik och bygg.

Vi bevakar att åtgärderna utförs enligt de krav och önskemål ni har som beställare.
Ni få tillgång till kunskap om upphandling och juridiken kring byggentreprenader.
Vi handlägger och bevakar att myndigheternas krav på utförande, kontroll och
kvalitetsansvar följs.
Vårt uppdrag anpassas efter projektet storlek, svårighetsgrad och era önskemål.