Projektledning – Byggledning

Vid alla projekt behövs någon som har kompetensen att se helheten och kan hålla samman projektet. Det är också viktigt med kunskap om gällande regelverk inom bygg och juridik. Vi projekterar och upprättar ritningar och förfrågningsunderlag på de flesta typer av byggprojekt. Vi är också med hela vägen och kontrollerar att utförandet blir som avtalat, vi håller löpande byggmöten och stämmer av ekonomin. Vi handlägger och bevakar att myndigheternas krav på utförande, kontroll och kvalitetsansvar följs.
Vårt uppdrag anpassas efter projektet storlek, svårighetsgrad och era önskemål.