Mätning & Provning

Vi kan bistå med  mätningar och provningar enligt följande:

  • Fuktmätning, Indikationsmätning fukt och fuktkvotsmätning
  • Precisionsmätning av temperatur enligt Socialstyrelsens krav
  • Filminspektion i dolda utrymmen och ledningar
  • Radonmätning med spårdosor.
  • Vi kan också ta prover för analys av asbests, PCB, hussvamp mm.