Underhållsplan

En underhållsplan är ett av de viktigaste instrumenten för
ekonomisk framförhållning och trygghet.
Era underhållsåtgärder samordnas i tiden.
Åtgärderna kan handlas upp i god tid och genomförs i rätt ordning.
Åtgärderna samordnas vilket ger besparingar.
Ni få en tydlig redovisning av underhållskostnaderna för de närmsta 30 åren och kan anpassa er avsättning till fond för yttre underhåll.
Vid besiktning får ni genomgång av fastighetens alla allmänna utrymmen, mark, tak och fasader. Vi gör också stickprov i några lägenheter.

Beakta att det är mycket stora skillnader på hur underhållsplaner upprättas och vilket underlag Ni får.
En underhållsplan från Vågen AB inkluderar:
– Övergripande information över hur underhållsplanen är uppbyggd.
– Omfattande besiktningsprotokoll med noteringar över status och förtydligande av våra bedömningar.
– En enklare övergripande underhållsplan, lämplig att dela ut till boende.
– Ekonomisk sammanställning med rekomenderad avsättning till fond mm.
– Diagram över underhållskostnader samt föreningens likviditet.
– Uppställning över underhållskostnader/år med belopp.
– Detaljerad åtgärdsplan med alla åtgärder, intervaller, mängder och kostnader specificerade.