Fond Yttre underhåll

Fonden för yttre underhåll är nödvändig om föreningen över tiden ska kunna hantera underhållskostnaderna. Genom underhållsplanen beräknas hur mycket ni behöver sätta av till fonden för yttre underhåll per år.