Förberedelser

Förbered gärna och ta fram följande handlingar och uppgifter:

  • Stadgar
  • Fasad- och planritningar
  • VVS ritningar
  • Situationsplan
  • Bruttoyta
  • Värde i fond för underhåll
  • Utförda underhållsåtgärder
  • OVK, Energibesiktning, Sotning och andra besiktningar
  • Lista över kända fel och problem
  • Egna planer och önskemål om åtgärder