Förberedelser

Förbered gärna och ta fram följande handlingar och uppgifter:

 • Stadgar
 • Årsredovisning
 • Fasad- och planritningar
 • VVS ritningar
 • Situationsplan
 • Bruttoyta
 • Värde i fond för underhåll
 • Medel i kassa/bank
 • Utförda underhållsåtgärder
 • OVK, Energibesiktning, Sotning och andra besiktningar
 • Lista över kända fel och problem
 • Egna planer och önskemål om åtgärder