Repab

Vi kalkylerar underhållsplaner enligt INCIT/REPAB systemet och egna erfarenheter från projekt.
INCIT/REPAB är en av marknadens största aktörer när det gäller att tillhandahålla statistik inom bygg och förvaltning.
Ni får en stor frihet att välja leverantör för uppdatering av Er underhållsplan då det är samma koder som används av flertalet stora aktörer på marknaden.
Systemet baserar på ett antal åtgärder med priser och underhållsintervall.
Som komplement använder vi också av våra egna erfarenheter av priser från tidigare projekt..