Uppdatering

Det är flera anledningar till att underhållsplanen behöver uppdateras med några års mellanrum.

  • Priserna på åtgärderna förändras och det är viktigt att ha en relavant kostnadskalkyl för budgeten.
  • När ni utfört åtgärder ska dessa kostnader avvaktiveras i planen.
  • Fastigheter förändras inte alltid på det sätt man tänkt sig och det är därför viktigt att uppdatera planen utifrån hur verkligheten ser ut.
  • Era planer för fastigheten kan av olika skäl ha förändrats vilket kan ha betydelse för planen.

Vi rekommenderar besiktning med 2-4 års mellanrum.
Enklare uppdateringar av priserna bör ske däremellan genom att Ni meddelar oss de ändringar som skett.
Uppgiterna uppdateras och ny plan översändes.