Referensobjekt

Nedan presenteras en kortfattad beskrivning av våra uppdrag.
Underhållsplan inkluderar en omfattande besiktning, kalkyler mm.
Projektledning inkluderar normalt projektering, förfrågningsunderlag, anbudsförfarande och byggledning, ibland även besiktning. I de flesta projekt upprättar vi också erforderliga ritningar och hanterar alla myndighetskontakter.
KA avser Kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen.

Brf 2-rumsstandard

 • Underhållsplan + revidering.
 • Besiktning och kalkyl Markarbeten.
 • Besiktning tak och fasad samt åtgärdsförslag.
 • Projektledning spolning och filminspektion avlopp.
 • Medlemsinformation badrumsrenovering
 • Projektledning fuktskadad fasad och grundmur.
 • Projektledning filminspektion avlopp.
 • Sakkunnig vid ombyggnad av Mobilstation.
 • Projektledning och KA, Omläggning tak och fasadarbeten
 • Utredning andelstal
 • Projektledning Renovering Föreningslokal och allmänna utrymmen.
 • Projektledning Injustering Värme och Ventilation.
 • Projektledning Brandtätning källaren.
 • Badrumsbesiktningar.

Brf Alvhemsgatan 6

 • Projektledning Grundförstärkning.
 • Projektledning Brandmur och takkompletteringar.
 • Underhållsplan inkl. uppdatering.
 • Projektledning Brandvarnare/Brandsläckare.
 • Projektledning filminspektion avlopp.
 • Projektledning fönster och dörrar.
 • Projektledning Hisskorg.
 • Projektledning Bastu renovering och stödgjutning bottenplatta.
 • Projektledning Portgång renovering.
 • Projektledning Tegelfasad renovering.
 • Projektledning Radonmätning.
 • Projektledning Tak, åtgärd lokala läckage.
 • Projektledning injustering Värme och VVC.
 • Utredning rötskador bjälklag.
 • Projektledning ljudutredning gård.
 • Granskar löpande ombyggnader av bostadsrätter.
 • Statusbesktning takterrasser.
 • Styrdokument vid ombyggnad lägenhet.
 • Projektledning renovering takterrasser och takfönster.

Brf Anders Zornsgatan 23

 • Handläggning fuktskador.
 • Våtrumsbesiktning.
 • Samordning serviceåtgärder tak.
 • Projektledning Badrumsrenovering hyreslägenheter.
 • Projektledning, Ventilation.
 • Projektledning renovering tegelfasad.
 • Projektledning fönsterrenovering.
 • Underhållsplan.
 • Projektledning filminspektion avlopp.
 • Projektledning Mark, Avlopp, dränering.

Brf Antennen

 • Garantibesiktning stambyte.

Brf Asperögatan 8

 • Underhållsplan.

Brf Bergsjöbyn

 • Biträtt vid Garantibesiktning/Garantifel.

Brf Bisittaren

 • Besiktning i samband med ombildning till Brf.
 • Underhållsplan.

Brf Björcksgatan 1935

 • Underhållsplan.

Brf Blåhammarsfjället

 • Upphandling Fastighetsskötsel

Brf Bockhornsgatan 7-9

 • Underhållsplan.
 • Våtrumsbesiktning.
 • Projektledning Filminspektion avlopp.
 • Projekterat ny ventilation källare.

Brf Brunkebergsgatan 3

 • Statusbesiktning grundmurar.
 • Underhållsplan.
 • Projektledning/KA mark, byte stödmurar, grundmurar, nytt vatten och avlopp i mark och källare.
 • Projektledning fuktskada brandmur och fuktskada tak.
 • Projektledning brandsäkring och byte el i källarplan.
 • Projektledning OVK/ventilation.
 • Fasad, Balkonger, utredning, kalkyler, åtgärdsförslag.
 • Projektledning läckage mobilmaster.
 • Balkonger renovering.

Brf Brunnsborraren

 • Projektledning Filminspektion avlopp
 • Projektledning och KA, Stambyte, Badrumsrenovering och omläggning VA i mark.
 • Handläggning fuktskada.
 • Underhållsplan.
 • Besiktning fönsterbyte.

Brf Brämaregatan 1

 • Underhållsplan.

Brf Burgårdsgatan 12

 • Underhållsplan.

Brf Bäckegatan 25-31

 • Besiktning och åtgärdsförslag fukt källare.
 • Projektledning Trapphus, Fasader och Tvättstugor.

Brf Bäcken

 • Besiktning och åtgärdsförslag fukt källare.
 • Projektledning och besiktning Trapphus.

Brf Chalmersgatan 17

 • KA och Byggledning Nya balkonger & renovering befintliga balkonger.

Brf Cymbalen nr 1

 • Våtrumsbesiktning.
 • Projektledning Filminspektion avlopp.
 • Projektledning och KA, Stambyte,
  Badrumsrenovering och omläggning Dränering och VA.
 • Handläggning fuktskador.
 • Projektledning ny sopstation.
 • Projektledning Takrenovering och Fönsterbyte.
 • Handläggning inbrottsskador.
 • Projektledning radon/ventilation.

Brf Dalkullan

 • Underhållsplan.
 • Budgetarbete samt juridisk rådgivning.
 • Inventering avlopp med åtgärdsförslag.

Brf Distansverket

 • Underhållsplan inkl revidering.
 • Projektledning renovering Tvättstuga.
 • Rådgivning fasadrenovering.
 • Utredning rörstammar.
 • Projektledning Stamrenovering.
 • Projektledning fuktskador.
 • Projektledning Entrépartier.
 • Entreprenadavtal renovering hyreslgh.
 • Projektledning Renovering och injustering Värmesystem.
 • Projektledning El byte allmänna utrymmen.
 • Projektledning individuell mätning EL via Brf.
 • Radonsanering, Radonmätning.
 • Statusbesiktning hyreslägenheter.
 • Statusbesiktning Fasad.
 • Projektering fasadbyte mot söder.

Brf Ekedal 3

 • Underhållsplan
 • Rådgivning etagelägenhet och ny planlösning i lgh.

Brf G7

 • Statusbesiktning Balkonger.
 • Projektledning Tak, Fasad och Takterrass.
 • Projektledning Ventilation.
 • Projekledning Hissrenovering.
 • Projektledning Mjukfogar fasad.
 • Utredning vindslägenhet värme/isolering.
 • Medling vid störningar.
 • Handläggning olovlig ombyggnad lägenhet.
 • Inventering avstängningsventiler samt upprättat bruksanvisning och ritning.

Brf Gerumsberget 1

 • Projektledning Tak.
 • Projektledning dränering.
 • Underhållsplan + Uppdatering.
 • Sakkunnig vid projektering etagelägenhet.
 • Handläggning fuktskador.
 • Statusbesiktning och åtgärdsförslag ventilation.

Brf Gibraltargatan 64

 • Underhållsplan samt revidering.
 • Inmätning lokal och beräkning nya andelstal.
 • Projektledning Hissrenovering.
 • Projektledning byte El allmänna utrymmen.
 • Projektledning individuell mätning El via Brf.
 • Projektledning filmning och spolning avlopp.
 • Projektledning Mark, dränering och VA.

Brf Grönsiskan

 • Underhållsplan.
 • Projektledning Spolning och Filmning Avlopp.
 • Projektledning Mark, Serviser El/Avlopp, Dränering och Dagvatten.

Brf Gubbero 17

 • Projektledning och KA, Byte balkonger och fasadrenovering.
 • Utredning byggnation vindslägenheter.
 • Projektledning renovering Trapphus och tvättstuga.

Brf Guldtunnan

 • Underhållsplan

Brf Göteborgshus nr 16

 • Rådgivning och Upphandling av konsultteam för stambyte.

Brf Havsörnen

 • Underhållsplan.

Brf Hedåssexan

 • Underhållsplan.
 • Projektledning Dränering.
 • Våtrumsbesiktning.
 • Projektledning Tak- och Fasadrenovering Gård.
 • Projektledning ombyggnad lokal/lokalanpassning..

Brf Hunneberg nr 1

 • Underhållsplan + revidering
 • Våtrumsbesiktning.
 • Projektledning Badrumsrenovering.

Brf Jaktherren

 • Underhållsplan + revidering.
 • Utredning förutsättningar för vindslägenheter.
 • Utredning förutsättningar för nya balkonger.
 • Entreprenadbesiktning tak.

Brf Jägaren

 • Rådgivning vid sammanslagning lgh.
 • Projektledning renovering hyrelgh.
 • Projektledning, Filminspektion avlopp + spolning
 • Projektledning Tak- & Fasadrenovering
 • Projektledning Ventilation
 • Underhållsplan + revidering.
 • Projektledning odör/fuktproblematik källaren.

Brf Karl XII

 • Besiktning i samband med ombildning till Brf.
 • Underhållsplan + revidering.
 • Besiktning Nya balkonger.
 • Projektledning Takrenovering.
 • Projektledning Trapphusrenovering.
 • Projektledning Hussvampssanering.
 • Projektledning Inventering och åtgärd ventilation.
 • Projektledning byte av värme vindslägenheter.
 • Projektledning injustering värmesystem.
 • Projektledning renovering Fönster och Balkonger.
 • Projektledning Energideklaration och OVK.
 • Handläggning av fuktskador.
 • Projektledning, Byte del av avloppssystem.
 • Projektledning, takfall mot gården och värmeslingor tak.

Brf Karlagatan 24-26

 • Underhållsplan.
 • Projektledning tak och fasadrenovering.
 • Projektledning byte expansionskärl.
 • Handläggning fuktskada.
 • Projektledning fönsterbyte och renovering takkupor.
 • Projektledning balkongbyte.
 • Projektledning ombyggnad lokal till lägenhet.
 • Garantibesiktning balkonger.

Brf Killingen nr 17

 • Underhållsplan + revidering
 • Inmätning av lokalytor.

Brf Kommendantsängen

 • Underhållsplan.
 • Besiktning och åtgärdsförslag avloppsstammar.

Brf Koängen nr 3

 • Besiktning av ombyggt kök.

Brf Kransen

 • Besiktning i samband med ombildning till Brf.
 • Besiktning fönsterbyte.
 • Rådgivning i samband med upphandling skötsel.

Brf Kråkslottet nr 2

 • Underhållsplan inkl revidering.
 • Projektledning Filminspektion och spolning avlopp.
 • Projektledning P-Garage, skador.
 • Projektedning målning takplåt och ny gavelfasad.
 • Projektledning ventilationsystem.
 • Projektledning mur.
 • Projektledning fuktskador.
 • Utredning buller och lägenhetsskiljande väggar.
 • Projektledning byte av ett urval fönster och balkongdörrar.
 • Projektledning fasad portgång.
 • Projektledning fönsterrenovering.

Brf Kungshöjd

 • Underhållsplan.
 • Projektledning inomhusklimat i ombyggda lägenheter.
 • Projektledning Ventilation och OVK.
 • Projektledning Värmesystem med injustering.
 • Projektledning skadedjur.
 • Projektledning Fuktskador och div byggkompletteringar.
 • Projektledning förstärkning bjälklag.

Brf Kynnefjäll

 • Fuktutredning källaren.
 • Projektledning tak och Fasad.

Brf Landeribacken

 • Statusbesiktning samt biträtt vid garantibesiktning.

Brf Lavetten i Marstrand

 • Underhållsplan.

Brf Lodjuret i Krokslätt

 • Okulär besiktning av rörstammar

Brf Lärksoppen

 • Sakkunnig i samband med utredning av
  byggnation vind.

Brf Mosaiken 2:63

 • Underhållsplan.

Brf Mossbergska, Alingsås

 • Garantibesiktning.

Brf Mösseberg nr 4

 • Underhållsplan.
 • Projektledning och KA, Yttre Dränering och VA.
 • Projektledning Energideklaration.
 • Projektledning och besiktning vid byte av takterrass.
 • Handläggning fuktskada.
 • Projektledning filminspektion avlopp och dagvatten.
 • Projektledning byte VA Gård och Spillvatten källaren.
 • Fönsterbesiktning.
 • Projektledning fönsterrenovering.
 • Projektledning Ventilation.

Brf Mösseberg nr 5

 • Underhållsplan.
 • Våtrumsbesiktning.

Brf Mösseberg nr 8

 • Underhållsplan.
 • Projektledning Tak och Fasad.

Brf Nobelgatan

 • Besiktning i samband med ombildning till Brf.
 • Underhållsplan + revidering.
 • Entreprenadbesiktning våtrum.
 • Rådgivningvid ombyggnad vindslägenheter.
 • Projektledning ny uteplats.
 • Upphandling & samordning Ventilationsutredning.
 • Projektledning Tak- & Fasadrenovering.
 • Projektledning byte Fläktsystem inkl ny uteluft.
 • Projektledning injustering ventilation o byte spiskåpor.
 • Utredning soprum.
 • Projektledning handdukstorkar och VVC.
 • Projektledning fogfria golv soprum.
 • Handläggning fuktskador.
 • Projektledning hissrenovering.
 • Projektledning, höjning av tak inom vindslägenhet.
 • Projektledning spolning och filminspektion avlopp.
 • Projektledning, renovering/relining avlopp bottenplattan.
 • Projektledning, källargolv.
 • Avtal, renovering trapphusgolv.
 • Nya stadgar.

Brf Nordenskiöldsgatan 24

 • Underhållsplan
 • Projektledning fasadrenovering

Brf Nordenskiöldsgatan 26

 • Besiktning fasad.

Brf Nordenskiöldsgatan-Sveagatan

 • Besiktning av sättningsskada och åtgärdsförslag.
 • Samordning akuta skador tak och fasad.

Brf Nordhemsgatan 31

 • Slutbesiktning Takterrass

Brf Näckten

 • Inmätning nybyggda lägenheter samt beräkning nya andelstal.
 • Underhållsplan.

Brf Oasen

 • Projektledning Nya balkonger och fönster.
 • Projektledning Ommålning tak.
 • Projektledning Förstärkning/Förankring Naturstensmur.
 • Underhållsplan.
 • Sakkunnig utredning/projektering etaglägenheter.
 • Projektledning renovering Fasad, Fönsterbyte, Tak, Trapphus och Tvättstuga.
 • Projektledning renovering grundmurar, ny bottenplatta, nytt VA och dagvatten källaren och byte bjälklag till vån 1.

Brf Oliven

 • Fuktskada.
 • Projektledning fönsterrenovering.
 • Underhållsplan.

Brf Pluto nr 1

 • Underhållsplan + revidering
 • Projektledning Byte Expansionskärl.
 • Projektledning Tak och Fasadrenovering.
 • Våtrumsbesiktning.
 • Handläggning fuktskador.

Brf Päronet 1

 • Underhållsplan samt uppdatering.
 • Samordning filminspektion Rör.
 • Projektledning Mark, Återvinningsstation och Dränering.
 • Projektledning Fasad, Fönster, Ventilation/rökkanaler och nya skorstenar.
 • Projektledning Drän, VA i Mark/Bottenplatta.
 • Projektledning byte spillvatten/avlopp i bottenplattan.
 • Projektledning Hissrenovering.
 • Projektledning Trapphus och källare renovering.
 • Upphandling städ.
 • Upphandling fastighetsskötsel.
 • Projektledning El-stigare byte.
 • Projektledning laddstolpar och infravärmare.
 • Projektledning fuktskador takterrass
 • Inventering ventiler på stamledningar, ritningar och instruktioner för avstängning.

Brf Ravinen

 • Underhållsplan
 • Våtrumsbesiktning
 • Samordning filminspektion avlopp.
 • Rådgivning inför stambyte och badrumsrenovering.

Brf Reutersgatan 4

 • Statusbesiktning & Åtgärdsförslag balkong.
 • Rådgivning Badrum/stammar.

Brf Sankt Pauli 27

 • Underhållsplan

Brf Sarektjåkko nr 1

 • Underhållsplan.
 • Våtrumsbesiktning.
 • Besiktning Takomläggning.

Brf Scheelegatan 5

 • Underhållsplan.
 • Handläggning tvist entreprenör.
 • Projektledning renovering gårdsbjälkag.
 • Projektledning renovering badrum hyreslägenhet.

Brf Skandia

 • Underhållsplan.

Brf Skansen nr 1

 • Underhållsplan + Revidering.
 • Projektledning Målning plåttak.

Brf Skanstorget

 • Underhållsplan.

Brf Skatboet

 • Underhållsplan.
 • Projektledning Ventilation.
 • Projektledning Takrenovering.
 • Projektledning Mark, dränering och dagvatten.
 • Projektledning renovering/relining avlopp bottenplattan.

Brf Skottlandia nr 1

 • Underhållsplan.

Brf Skånegatan 31

 • Underhållsplan + Revidering
 • Rådgivning Balkongprojekt.
 • Rådgivning grundbevarande åtgärder.

Brf Skånegatan 33

 • Underhållsplan.
 • Handläggning fuktskada/fasad.
 • Handläggning filminspektion avloppssystem.
 • Projektledning byte avloppssystem i mark och BV.
 • Projektledning lokalanpassning
 • Sakkunning vid renovering vindsvåning.
 • Projektledning OVK och Energideklaration.

Brf Smugglaren 2003

 • Projektledning och KA, Dränering och dagvatten.
 • Projektledning Tak- och Fasadrenovering.
 • Projektledning ny Takterrass
 • Projektledning Brandskyddstätning.
 • Handläggning Fuktskador.
 • Projektledning Badrumsrenovering.
 • Projektledning Trapphusrenovering.
 • Projektledning & KA nya balkonger.
 • Beräkning Andelstal.
 • Utredning ombyggnad källare.
 • Projektering ombyggnad lokal till LGH.
 • Projektledning Gård och soprum.
 • Projektledning Relining avlopp.
 • Projektering fönsterbyte.
 • Handläggning sanering hyreslägenhet.

Brf Solstaden

 • Besiktning och åtgärdsförslag fuktskador.
 • Åtgärdsförslag nya lekplatser.
 • Besiktning och åtgärdsförslag fasader.

Brf Spetsen

 • Underhållsplan.

Brf Spinnmästaren i Lindome

 • Garantibesiktning tak och fasader.

Brf Stallbacken, Särö

 • Underhållsplan.

Brf Stampen 19:13

 • Statusbesiktning Tak & Fasad.
 • Projektledning och KA, Tak- och Fasadrenovering samt nya balkonger

Brf Stenhuggaren 3-5

 • Besiktning i samband med ombildning till Brf.
 • Kontroll och besiktning Dränering.
 • Projektledning & Garantibesiktning Takomläggning.
 • Underhållsplan + revidering.
 • Rådgivning inför etagelägenheter.
 • Handläggning fuktskada.
 • Projektledning putsning sockel.
 • Projektledning byte El och belysning.
 • Projektledning Mark.
 • Granskning filminspektion VA.
 • Projektledning relining avloppsstammar.
 • Förslag på ventilation källarplan.

Brf Stora Hedås

 • Inventering och förslag på åtgärder rörstammar.

Brf Svea 21

 • Handläggning Fuktskada.
 • Projektering Hissrenovering
 • Sakkunnig vid byggnation Takterrass.

Brf Svecia

 • Underhållsplan.

Brf Svärdfejaren

 • Underhållsplan + uppdatering.
 • Projektledning Tak- och Fasadrenovering.

Brf Södra vägen 68

 • Teknisk besiktning i samband med ombildning till Brf.
 • Besiktning stambyte och badrumsrenovering.
 • Utredning och projektledning fuktproblem takterass.
 • Utredning fuktproblem toalett.
 • Besiktning fuktproblem kompletteringsbyggnad.
 • Projektledning och KA, byte Garageportar, byte Fönster, byte Balkonger och Fasadrenovering.
 • Sakkunnig och kontroll omläggning takterrass.
 • Handläggning tvist entreprenör.
 • Utredning fuktskada badrum.
 • Underhållsplan.
 • Projektledning Relining Avlopp i bottenplattan.
 • Projektledning skador efter Västlänken.
 • Projektledning spolning avlopp.

Brf Takpannan

 • Underhållsplan + revidering
 • Projektledning Mark, dränering, servisledningar mm.

Brf Toffelmakaren

 • Underhållsplan.
 • Våtrumsbesiktning.
 • Projektledning filminspektion avlopp.
 • Samordning utredning betongskador.
 • Utredning och Handläggning Fuktskada badrum.
 • Utredning och handläggning fuktskada loftgång.
 • Projektledning och KA, Stambyte och Badrumsrenovering.

Brf Tofsmesen nr 4

 • Statusbesiktning bakonger.
 • Rådgivning inför ny vindslägenhet.

Brf Tornseglaren

 • Besiktning av fuktskador och åtgärdsförslag källare.
 • Utredning etagelägenheter.
 • Handläggning tvist med entreprenör.
 • Sakkunnig upphandling samt besiktning entrédörrar.
 • Projektledning Fasadrenovering.
 • Utredning fuktskador i LGH.
 • Projektledning byte Mur, VA mark, dränering och bottenplatta.

Brf Torp 35:2

 • Besiktning och åtgärdsförslag fuktskadad fasad.

Brf Utsikten i Göteborg

 • Statusbesiktning Byggnad.
 • Projektledning omläggning tak och byte fönster.

Brf Vapendragaren

 • Underhållsplan.

Brf Vasafyran

 • Underhållsplan.
 • Handläggning akuta skador tak och fasad.

Brf Vasagatan 4

 • Besiktning av fuktskador samt åtgärdsförslag

Brf Vasastaden 7:12

 • Underhållsplan
 • Projektledning Målning fasad och fönster gård.

Brf Viktoriahuset

 • Underhållsplan.

Brf Vildapeln

 • Underhållsplan + Revidering
 • Projektledning åtgärd av VA i mark.
 • Projektledning Filminspektion av avlopp.
 • Sakkunnig vid utrening byggnation vind.
 • Projektledning Omläggning Tak och –
  Fasadrenovering.
 • Projektedning Fönsterrenovering x 2.
 • Projektledning Inspektion av Ventilationskanaler samt ny tilluft.
 • Projektledning och KA, Stambyte och renovering badrum.
 • Projektledning byte källardörrar.
 • Sakkunig för åtgärder värmesystemet.
 • Projektledning ny avfallsstation.
 • Projektledning radonförbättrande åtgärd.
 • Besiktning och åtgärdsförslag sättningsskada.
 • Projektledning Renovering Tvättutrymmen.

Brf Villa Kärralund

 • Utredning fukt garage och dränering.

Brf Väduren nr 2

 • Underhållsplan samt uppdatering av underhållsplan.
 • Projektledning Mark och Dränering
 • Våtrumsbesiktning.
 • Projektledning och KA, Stambyte och Badrumsrenovering
 • Projektledning Takomläggning och Fönsterbyte.

Brf Väduren nr 3

 • Projektledning Mark och Dränering.
 • Besiktning och åtgärdsförslag Fuktskador.

Brf Väduren nr 4

 • Underhållsplan + revidering

Brf Vävlagaren

 • Underhållsplan.

 

Brf Wasa Allé

 • Slutbesiktning ny takterrass.

Brf Wingården 11

 • Projektledning Mark, Dränering och Dagvatten.
 • Projektledning Filminspektion avlopp.
 • Statusbesiktning balkonger.
 • Projektledning relining avlopp källarplan.

Brf Wingårdsgatan 1

 • Statusbesiktning Butikslokal/Lågbyggnad.
 • Projektledning värmepumpar butikslokal.
 • Projektledning Dränering, Dagvatten, Mark, Byte avlopp i bottenplattan, Renovering tvättutrymmen.
 • Projektledning ombyggnad lokal till lägenheter.
 • Underhållsplan.

Brf Wrangelsgatan 2

 • Underhållsplan.
 • Projektledning Filminspektion avlopp.
 • Projektledning Fönsterbyte och renovering Terassbalkonger.
 • Sakkunnig ombyggnad LGH.

Brf Wrangelsgatan 3

 • Underhållsplan
 • Projektledning takkomplettering
 • Projektledning byte Expansionskärl
 • Besiktning och Åtgärdsförslag radonsänkande åtgärder.
 • Sakkunnig och kontrollant vid fuktskador i lgh.
 • Kontroll dränering och fukt
 • Besiktning Balkonger

Brf Ånäsvägen 20-22

 • Underhållsplan + revidering
 • Projektledning Takomläggning och Fasadkompletteringar.
 • Projektledning och KA, Mark, Uteplats och Dränering.
 • Projektledning sanering.
 • Projektering renovering hyreslägenhet.
 • Projektledning avlopp källarplan.
 • Projektledning Filminspektion och åtgärd skador avlopp.

Brf Älvstranden

 • Underhållsplan.
 • Projektledning Punkinsatser putsfasad.
 • Samordning OVK och utredning ventilation.
 • Sakkunnig vid Byggnation Bastu.
 • Besiktning Fasad, skador.
 • Rådgivning i samband med Fasadrenovering.

Brf Ängslyckan på Stallbacken

 • Projektledning spolning och filmning avlopp.
 • Handläggning och kontroll av fel inom garantin.

Brf Öringen

 • Underhållsplan

Brf Örnen

 • Utredning fuktproblem källare.
 • Utredning Lokal, odör.
 • Besiktning Takterrasser.
 • Förstudie Ventilation.
 • Besiktning Balkonger.

Brf Östra Porten, Ytterby

 • Projektledning, Takbyte.

Eskapade Fastigheter

 • Statusbesiktning/Underhållsplan.

Eva L

 • Projektledning renovering tak, fasad och balkong.

Fjärde BF Bohus

 • Projektledning, Tak, vent- och rökkanaler.
 • Handläggning Fuktskada.
 • Underhållsplan

Gräsvägens Anläggningssamfällighet

 • Utredning fuktskada.
 • Inventering av VA i mark och upprättat ritning.
 • Inventering av fasader med åtgärdsförslag.

Göteborgs Brf nr 2

 • Underhållsplan.

HB Björkebo, Kungälv

 • Projektledning & KA, Ombyggnad lokal till Lägenhet.
 • Projektledning Fönsterbyte.
 • Projektledning Terrasser.
 • Projektledning Ventilation.
 • Utredning och Kakylering renovering Stammar, Badrum och Kök

HSB Brf Blåsut

 • Projektledning ombyggnad av lokaler till lägenheter.

HSB Brf Jakobsdal

 • Statusbesiktning.
 • Projektledning putsarbeten sockel, murar och källare.
 • Projektledning byte mur.
 • Projektledning byte takfönster.
 • Projektledning stängsel.
 • Förstudie mark och murar.

 

HSB Brf Kave Rös

 • Slut- och Garantibesiktning, Säkerhetsdörrar lägenheter.

HSB Brf Kranskötaren

 • Underhållsplan + revidering.
 • Projektledning dränering.
 • Projektledning byte spillvatten i bottenplattan.
 • Projektledning och KA, Nya större Balkonger.
 • Projektledning Igenbyggnad av Piskbalkoner.
 • Projektledning fuktskador fasad.
 • Skötselplan och upphandling skötsel.
 • Städinstruktioner och upphandling städ.
 • Handläggning skador.
 • Projektledare Radonsänkande åtgärder/ventilation.
 • Förvaltningsuppdrag.

HSB Brf Krönet

 • Projektledning Renovering kulvert.
 • Fuktmätning markplan och åtgärdsförslag mark.
 • Besiktning och åtgärdsförslag fuktskada lägenhet.

HSB Brf Omberg II

 • Skötselplan och upphandling skötsel.

HSB Brf Räntaregård

 • Besiktning Markarbeten/uteplatser.

HSB Brf Torslanda Centrum

 • Rådgivning dränering.

HSB Brf Överås

 • Statusbesiktning tak och fasader.

HSB Göteborg

 • Underhållsplaner för ett 30-tal föreningar.
 • Kalkylering byte VA i Mark.
 • Besiktning i samband med ombildning till Brf.

Järpens Samfällighet, Kungälv

 • Underhållsplan + revidering.
 • Projektledning Fasad, Fönsterbyte och Betonglagningar.
 • Projektledning lokala åtgärder på Avlopp i mark.
 • Projektledning puts sockel.
 • Utredning fuktskador.
 • Projektledning filminspektion avlopp.
 • Projektering och ritningar på vattensystem inför byte.

KB Torsdagen, Uddevalla

 • Underhållsplan 16 huskroppar/64 hyreslgh.

Lillebydalens Samfällighet

 • Biträtt vid Underhållsplanering.

Rikshem KB

 • Besiktning och åtgärdsförslag fasad.
  Besiktning och åtgärdsförslag fuktproblem källarn.

Scandir-MRK Steel Construction

 • Värdering entreprenad inom tvist.
 • Projektledning vid uppstart entreprenad/Industrihall.

SKF Anställdas Brf nr 12

 • Statusbesiktning Tak och Fasad.

SKF Anställdas Brf nr 3

 • Besiktning badrum/skador, utlåtande.
 • Projektledning fuktskada och renovering gavelfasad.

SKF Anställdas Brf nr 6

 • Besiktning badrum/skador, utlåtande

Stadstjänstemännens Brf Lilla Torp

 • Våtrumsbesiktning.