Överbesiktning

Överbesiktning är aktuell om någon part bestrider tidigare besiktningsutlåtande. Överbesiktning utförs av opartisk nämnd i syfte att pröva frågor om vilken part som ansvarar för fel mm.
Besiktningen med en nämd är huvudsakligen aktuellt när någon part klandrar besiktningsutlåtandet.
Varje part utser då var sin besiktningsman, dessa två utser sedan den tredje besiktningsmannen som blir nämndens ordförande.