Överbesiktning

Överbesiktning är aktuell om någon part bestrider tidigare besiktningsutlåtande. Överbesiktning utförs av opartisk nämnd i syfte att pröva frågor om vilken part som ansvarar för fel m m.
Besiktningen med en nämd är huvudsakligen atuellt när någon part klandrar besiktningsutlåtandet.
Varje part utser då var sin besiktningsman, dessa två utser sedan den tredje besiktningsmannen som blir nämndens ordförande.