Särskild besiktning

Särskild besiktning kan påkallas då beställaren efter slutbesiktning upptäckt och skriftligen anmält fel, vilka entreprenören ej anser vara fel.