Tips & Råd

Det finns oändligt med råd för alla fastighetsägare. Nedan några enkla tips och råd som kan förenkla vardagen för Er som är verksamma i bostadsrätt.

Kontakta oss om det är någon av filerna nedan ni vill ha i Word- eller Excelformat.

Plan för Skötsel, Underhåll och Ekonomi
För Bostadsrättsföreningar är det extra viktigt att ha planer för Skötsel, Underhåll och Ekonomin då styrelsen allt som oftast ändrar sammansättning. Planerna ger alla styrelser möjligheten att arbeta långsiktigt med förvaltningen av Er gemensamma fastighet.

Skötselplanen hanterar allt löpande under året. Om den löpande skötseln inte fungerar, leder det ofta till betydligt större skador och kostnader.

Underhållsplanen hanterar föreningens långsiktiga underhåll, Läs mer om detta under tjänster.

Planer för ekonomi kan vara föreningens Ekonomiska plan, men också likviditetsplaner som ger en långsiktig överblick av hur föreningens ekonomi kommer utvecklas över tiden, vilken avgiftsnivå som krävs  och när föreningen kan behöva ta nya lån mm.

Årscykel för styrelsearbetet
Det är viktigt att styrelsen har struktur i sitt arbete och ligger väl till i sin planering.
Som en hjälp till detta har vi tagit fram en årscykel som stöd till Er planering.
Dokumentet används lämpligen som ett stöd på varje styrelsemöte.

Ladda ner årscykeln som PDF här

Dagordning för styrelsemöten
Det är viktigt att era styrelsemöten är väl strukturerade.
Som en hälp har vi tagit fram en checklista för dagordningen.
Planera gärna mötet i god tid och skicka ut dagordningen några dagar innan,
så alla vet vilka ärenden som kommer att behandlas.

Ladda ner checklistan för dagordning här.

Adress till Föreningen
Det är stora fördelar att ha en separat brevlåda eller postfack för föreningen.
Fördelen är att ni slipper göra adressändring varje gång styrelsen ändras.
De som avslutat uppdraget i styrelsen slipper få post till föreningen långt tid efter deras uppdrag avslutats.

E-post till föreningen
Även här är det stora fördelar om föreningen har en enda e-postadress till föreningen.
Från denna adress länkas sedan till de som sitter i styrelsen.
Fördelen är att de som avslutat sitt uppdrag i styrelsen slipper få e-post från leverantörer när deras uppdrag avslutats.
Det är också miljövänligt då leverantörer alltid kan välja att använda Er e-post istället för att skicka brev och information med ordinarie post.