Genomförande av UHP

Vi beställer ritningarna digitalt från Stadsbyggnadskontoret.
Ni tillhandahåller stadgar, årsredovisning och övriga uppgifter som kan
vara till hjälp.
Först granskar vi ritningar, mängdar fastigheten samt går igenom tillhandahålla handlingar.
Nästa steg innebär att statusen ska fastställas genom besiktning.
Vid besiktningen är det en fördel om någon representant från er kan delta.
Vi vill komma in i alla gemensamma utrymmen, lokaler samt några lägenheter.
Vi vill veta så mycket som möjligt om fastighetens historia samt om era framtidsplaner.
När vi har alla de uppgifter vi behöver och besiktningen är utförd kommer själva underhållsplanen att upprättas.
Alla åtgärder specificeras, tidsbestäms och kostnadsberäknas.
När underhållsplanen är upprättat skickar vi över den till er för att ni i lugn och ro ska ta del av planen.
Som avslutning träffas vi och går igenom det viktigaste i Underhållsplanen.