Förvaltning Fastigheter

Förvaltning betyder ”ta hand om” och innefattar egentligen allting som krävs för att fastigheten ska bevara sitt värde och att de boende trivs.

Många av våra kunder uppskattar att ha oss som ett bollplank i den löpande förvaltningen samtidigt som vi kan avlasta styrelsen i såväl små som stora uppdrag.

Vi kan löpande och helt utifrån era behov bistå med förvaltningen baserat på era behov.

Några exempel:

 • Ekonomi, budget, kalkyler på underhåll.
 • Beräkning andelstal.
 • Optimering av hyresintäkter, förhandling med hyresgäster.
 • Underhållsplanering, Underhållsplan.
 • Rutiner för underhållsprojekt.
 • Rutiner för information boende, hemsida mm.
 • Förhandling grannfastigheter, medlemmar mm.
 • Skötsel och skötselavtal.
 • Städ och städavtal.
 • Stadgar.
 • Instruktioner förvaltningen.
 • Administrativa rutiner, felanmälan.
 • Utbildning Styrelse/Förvaltare.
 • Rutiner styrelsemötet, inskolning ledamöter, årsmöten
 • och tusen andra saker.

Ingen fråga är för liten, Välkomna!